टेक्वोण्डो क्लासको दिवा भ्रमण

टेक्वोण्डो क्लासको दिवा भ्रमण
माउण्ट अन्नपूर्ण विद्यालयमा अध्ययनरत टेक्वोण्डो क्लासका छात्र छात्राहरुको समुहको हाईकिé कार्यक्रम गत २०७३ माघ १६ गते सम्पन्न भएको छ । करिव ३५ जनाको समुहले पोखराको प्रशिद्ध पर्यटकिय स्थल विश्व शान्ति स्टूपाको अवलोकन गरेको थियो ।

_MG_8581 _MG_8588 _MG_8596 _MG_8603 _MG_8639 _MG_8656 _MG_8666 _MG_8674 _MG_8684 _MG_8693 _MG_8695 _MG_8700 _MG_8711 _MG_8712 _MG_8717 _MG_8718 _MG_8720 _MG_8722 _MG_8724 _MG_8725 _MG_8731 _MG_8738

About The Author

Related posts

Menu Title

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /home/mountannapurnaed/public_html/np/wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /home/mountannapurnaed/public_html/np/wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /home/mountannapurnaed/public_html/np/wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /home/mountannapurnaed/public_html/np/wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /home/mountannapurnaed/public_html/np/wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /home/mountannapurnaed/public_html/np/wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /home/mountannapurnaed/public_html/np/wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /home/mountannapurnaed/public_html/np/wp-includes/nav-menu.php on line 604